HET A19-PROJECT: INLEIDING


Luchtfoto's van de A19 tussen Kortrijk en Ieper.

In 2002 werden nieuwe plannen over een eventuele verlenging van de A19-autosnelweg die een verbinding zou maken tussen Kortrijk en Ieper, bekend gemaakt. De geplande aanleg van de autosnelweg liep echter helemaal door het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. In april 2002 kreeg het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (I.A.P.) een speciale opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Cultuur, Jeugd en Administratie van de Vlaamse Gemeenschap, Paul van Grembergen. De opdracht was een gedetailleerde archeologische evaluatie uitvoeren op het terrein van de geplande verlenging. Welke resten zijn er precies onder het loopoppervlak te vinden? Welke resten uit de Eerste Wereldoorlog en uit andere periodes van ons verleden kunnen daar gelokaliseerd worden? Kan het gebied van de verlenging in aanmerking komen voor een bescherming? Enerzijds wilde de minister een aantal geselecteerde gebieden grondig opgraven. Anderzijds vroeg hij ook de aanstelling van een internationale commissie van experten; zij moesten een rapport opstellen over de betekenis van de regio gedurende de Eerste Wereldoorlog.