Inleiding --- Inventaris en vooronderzoek --- Veldkartering --- Slagen in het gebied --- Opgravingen Turco --- Opgravingen High Command Redoubt
Opgravingen Cross Roads en Canadian Dugouts --- Opgravingen Forward Cottage --- Soldaten --- Begrafenis van soldaten en bezinning --- Geofysisch onderzoek --- Luchtfotografie