WAT IS DE A.W.A.?

A.W.A. is de afkorting van ĎAssociation for World War Archaeologyí. In het verleden werden een aantal archeologen professioneel geconfronteerd met resten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zij willen zich blijvend inzetten voor het wereldoorlogerfgoed. De voorbije jaren is gebleken dat er een brede interesse bestaat voor dit erfgoed, maar dat er nog heel wat vragen bestaan over dit patrimonium. De vereniging helpt de wetenschappelijke resultaten van het onderzoek te verspreiden.De doelstellingen van de vereniging bestaan uit vier aandachtspunten:

(1) Sensibilisering:
Via haar activiteiten probeert A.W.A. zowel het grote publiek als de binnen- en buitenlandse wetenschappelijke wereld te wijzen en te overtuigen van het belang van het Wereldoorlogerfgoed. Om dit doel te bereiken kan de vereniging zich bedienen van een aantal middelen: een website (http://www.a-w-a.be), publicaties, persmededelingen, brochures, open-site dagen, tentoonstellingen, opgravingsweekends, enz. Daarnaast wil de vereniging ook sensibiliseren naar amateur-onderzoekers en hun verenigingen toe. Vaak werken deze mensen op een eigen maar niet altijd legale manier. De A.W.A. wil als vereniging graag de aandacht vestigen op de gangbare deontologische code en deze onderzoekers helpen bij het bijsturen van hun werking (conform de Vlaamse en internationale wet- en regelgeving hieromtrent), weliswaar zonder hun daarbij van hun eigenheid te ontdoen. Het bijbrengen van een goede onderzoeksmethodiek en inzichten wordt als een belangrijk punt ervaren. De vereniging kan dienst doen als meldingspunt, wanneer mensen bijvoorbeeld bedreigde Wereldoorlogsites willen melden.(2) Een platform voor uitwisseling en netwerking:
Als forum / platform poogt de A.W.A. te zorgen voor verbeterde samenwerking tussen de binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen, maar ook met de niet officiŽle verenigingen en amateur Ė onderzoekers. Het Wereldoorlog erfgoed heeft er alle baat bij dat alle ijver en activiteiten in eenzelfde richting evolueren. Het op elkaar afstemmen van alle onderzoek en initiatieven verhoogt het resultaat van deze ondernemingen en leidt uiteindelijk tot een doordacht besteden van inspanning en financiŽn.

(3) Genereren van fondsen:
Als een vereniging los van de overheid is de A.W.A. in staat bepaalde fondsen te verzamelen die dan aangewend kunnen worden ten voordele van het Wereldoorlogerfgoed.

(4) IJveren voor de bescherming van het Wereldoorlog erfgoed:
Als onafhankelijke vereniging moet de A.W.A. zich profileren als een lage drempel-vereniging voor het grote publiek en voor geÔnteresseerden. Zo kan de vereniging dienst doen als meldingspunt, wanneer mensen bijvoorbeeld bedreigde Wereldoorlogsites willen melden, Ö De A.W.A. heeft contacten met de betrokken officiŽle instanties van de Vlaamse Overheid.De A.W.A. werkt nauw samen met het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en het In Flanders Fields Archief (Ieper).

Wie nog vragen heeft kan ons mailen of schrijven.