De aankomst van de Britse troepen in Ieper op 13 oktober 1914.

In augustus 1914 waren de Belgische troepen gelegerd in de versterkingen rond Antwerpen, nadat de Slag om Luik in hun nadeel was beslecht. Ondanks fel verzet bleken de vijandige troepen te talrijk om ze af te houden. Op 10 oktober 1914 kon het Belgische leger niet anders dan zich terugtrekken in de richting van de kust. Op 7 oktober waren er al Duitse troepen over de Leie in de richting van Frankrijk getrokken. Het wijkende Belgische leger van Koning Albert I vestigde zich toen op de linkeroever van de IJzer en het Ieperlee-kanaal. Tussen deze linie en de Leie gaapte een bres van om en bij de twintig kilometer. Franse, Britse en Duitse troepen werden in grote getale naar deze regio, waar zich later in dat jaar de gevreesde Ieperboog vormde, gestuurd. Deze troepenbeweging wordt wel eens omschreven als de “Wedloop naar de zee”. Deze zogenoemde race eindigde aan de Noordzeekust, nadat de twee legers elkaar probeerden te omsingelen door de Kanaalhavens in te nemen.