Op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen treffen we een heel specifiek soort erfgoed en archeologisch patrimonium aan. Het gaat om de uitgebreide restanten van de militaire activiteiten die in de loop van de Eerste Wereldoorlog op een ongeėvenaarde schaal en intensiteit werden ontplooid. Het beruchte Westelijke Front, waarlangs Duitse en Geallieerde troepen elkaar tussen 1914 en 1918 bekampten in een statische loopgravenoorlog, doorkruist het Belgische grondgebied tussen Nieuwpoort en Mesen. Van dit Belgisch stukje front is de Ieperboog waarschijnlijk het best gekend. Tot voor kort was een systematisch archeologisch onderzoek van deze Wereldoorlogresten echter een zeer beperkte en lokale aangelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk meer diepgaande prospecties en uitgebreide opgravingen uit te voeren. Via deze website willen we een aantal van de belangrijkste voorlopige resultaten presenteren.