LID WORDEN VAN DE A.W.A.

Iedereen kan, door middel van een kleine bijdrage, lid worden van de A.W.A. Er zijn verschillende mogelijkheden:

- Student: Ä10
- Lid: Ä25
- Steunend Lid: Ä50
- Erelid: Ä100

Alle leden krijgen vier nieuwsbrieven en worden op de hoogte gehouden van de activiteiten. Steunende leden en ereleden worden (indien gewenst) in de publicaties en op de website vermeld. Ereleden krijgen bovendien een gratis exemplaar van elke publicatie.

Om lid te worden kan je het bedrag overschrijven op ons rekeningnummer en in de mededeling vermelden "naam en voornaam + student/lid/steunend lid/erelid AWA", bijvoorbeeld "Joris Vercruyse Student AWA". U bent pas lid als wij de betaling ontvangen hebben. Wij sturen u dan een formulier toe waarop uw persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden. U kunt ook de ledenfiche hier downloaden (Hiervoor is Adobe Acrobat Reader nodig; het is gratis te downloaden op de website van adobe).
Deze ledenfiche kunt u dan teruggesturen naar de A.W.A. en wordt daar bijgehouden in onze ledenadministratie (Stadenstraat 39, B-8610 Zarrren, BelgiŽ). Het spreekt voor zich dat deze gegevens enkel binnen de administratie van A.W.A. worden gebruikt en dat daarbij Uw privacy ten allen tijde wordt gerespecteerd.

Rekeningnummer (er kan enkel in euro's gestort worden!):

Voor BelgiŽ en Nederland: 068-2410809-95

Voor het Verenigd Koninkrijk:

    IBAN: BE76-0682-4108-0995
    BIC (SWIFT): GKCCBEBB
Om het archeologische en historische onderzoek op het Wereldoorlogpatrimonium op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren zijn aanzienlijke budgetten nodig. Deze kunnen gedeeltelijk door andere partners beschikbaar gesteld worden, maar dit blijkt onvoldoende om het volledige spectrum van het onderzoek te financieren. Daarom doet de A.W.A. ook een beroep op mensen die zich om op het even welke manier met ons onderzoek betrokken voelen. Deze sympathisanten kunnen naar eigen inschatting een bedrag overmaken op bovenstaand rekeningnummer van de A.W.A.