LINKS

WERELDOORLOG I

No Man's Land Team:
http://www.no-mans-land.info/
Website van het 'No Man's Land Team'. Deze enthousiaste groep Britse archeologen hebben al opgegravingen uitgevoerd op Wereldoorlogsites in Frankrijk en Vlaanderen. Ook in samenwerking met het V.I.O.E. en de A.W.A.

Durand Group:
http://www.durandgroup.org.uk/
Deze ploeg is gespecialiseerd in het onderzoek van tunnels en mijnen uit de Eerste Wereldoorlog.

Wereldoorlog I in de Westhoek:
http://www.wo1.be
Deze website is een initiatief van Westhoek vzw. U vindt er een overzicht van sites, gedenktekens, literatuur, begraafplaatsen, enz. met betrekking op de Eerste Wereldoorlog. Er zijn ook foto's te zien van de opgravingen van het A19-project.

WERELDOORLOG II

Werkgroep Moderne Fortificatie (Simon Stevinstichting):
http://www.geocities.com/wmfanr1/WMF-home.htm
De Simon Stevinstichting zet zich al jaren in voor het onderzoek en behoud van de bunkers van de Atlantikwall in West-Vlaanderen. Op deze website, opgesteld door Frank Phillipart, vind je meer info over enkele sites en de werking van de vereniging.

Atlantic Wall. From the Belgian Coast to Boulogne:
http://atlanticwallbelgiumboulogne.110mb.com/
Website van Tristan Cools en Robbert Toussaint, twee Atlantikwall-onderzoekers. Je vindt op deze website meer informatie over een selectie sites in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

ANDERE LINKS

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed:
http://www.vioe.be
De wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap die de voorbije jaren instond voor de opgravingen van enkele belangrijke sites en de begeleiding van amateurarcheologen.

In Flanders Fields:
http://www.inflandersfields.be
The place to be als je meer wilt te weten komen over het In Flanders Fields museum in Ieper

Onroerend Erfgoed:
http://www.onroerenderfgoed.be/
'Onroerend Erfgoed' van de Vlaamse Gemeenschap staat in voor het beheer en de bescherming van het erfgoed in Vlaanderen.