NIEUWS

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten, de website en publicaties kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief die via e-mail zal verspreid worden. Voor leden is er een meer uitgebreide papieren nieuwsbrief voorzien. Als u de electronische nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u het formulier hieronder invullen. Dit invulsysteem werkt enkel met pop-email! Als het dus niet lukt, stuur dan gewoon een e-mail met de nodige informatie naar de webmaster.

Naam en voornaam:
E-mailadres:


2007.11.09

* UPDATE WEBSITE!

Dit zijn de belangrijkste aanvullingen:
- Een gloednieuwe rubriek "Wat is het?"! Help ons bij het herkennen en identificeren van een aantal Wereldoorlogartefacten die gevonden werden tijdens de opgravingen.
- Een nieuw artikel over de opgravingen van Duitse loopgraven in Menen.
- Een verslag van de opgravingen op de site Forward Cottage (A19-project).
- In de agenda vind je meer informatie over het internationaal congrs 'Dead Reckoning. Passchendaele 1917' in Ieper en een lezing in Koekelare.
- Het gastenboek werd verwijderd van de site omdat er teveel spam op verscheen.

* Onze Engelse leden hebben ondertussen de nieuwsbrief 'THE EXCAVATOR' ontvangen!

2007.04.26

* UPDATE WEBSITE!

Dit zijn de belangrijkste aanvullingen:

- Een uitgebreide lijst met allerlei publicaties over Wereldoorlogarcheologie. Een aantal artikels kan je downloaden.
- Verslagen van opgravingen in Tielt (Wereldoorlog 2), Mesen (Wereldoorlog 1) en Langemark (Wereldoorlog 1) .
- Een nieuw artikel over de Webley revolver.
- Onder het rubriekje "wetgeving" kun je nu de publicatie 'Omgaan met bodemvondsten. Opgravingen WO1.' downloaden.
- Enkele nieuwe links.

* A19: BELANGRIJK NIEUWS

Kort en bondig: er werd beslist om de A19 niet te verlengen door Pilkem Ridge. Deze beslissing werd onder andere gebaseerd op het onderzoek waarvan al een gedeelte van de resultaten terug te vinden zijn op deze website (A19 project). Het slagveld blijft dus buiten schot!

* ZOEKTOCHT NAAR "VAMPIRE DUGOUT"

Nabij Zonnebeke zijn enkele Britse en Vlaamse vrijetijdsarcheologen op zoek naar de "Vampire dugout". Meer informatie vind je terug op de website van de BBC.

* ENGELSE NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN KOMT ERAAN!

Binnenkort krijgen de engelse leden van de AWA hun eerste nieuwsbrief in de bus. Hierin zullen bijdragen te vinden zijn over het onderzoek dat uitgevoerd werd op de archeologische sites van Boezinge en Mesen (Duitse linies). Verder ook artikels over het onderzoek van enkele bedreigde bunkers (Roeselare, Westende, Oostduinkerke, Oostvleteren), de nieuwe doelstellingen van de AWA, enz. Leden krijgen 4 edities (Nederlands of Engels).

* AWA PUBLICATIE IS NOG ALTIJD BESCHIKBAARDe eerste A.W.A.-publicatie is beschikbaar! "The A19 Project. Archaeological Research at Cross Roads." werd geschreven door Mathieu de Meyer en Pedro Pype en is nu te koop (48pp.). Het boekje beschrijft de historiek, inventarisatie en opgravingen op de Cross Roads site.
Kostprijs: £5 of €5 + Verzendingskosten
De verzendingskosten naar elke bestemming in Europa zijn:
  1 boekje: €1.50
  2-5 boekjes: €3.50
  6-10 boekjes: €5.50
  11-30 boekjes: €11.50
  31-60 boekjes: €30.00
  61-140 boekjes: €47.00
Voor meer dan 140 boekjes en voor bestemmingen buiten Europa kunt u ons contacteren. Verstuur een e-mail naar de webmaster om boekjes te bestellen. Lees hier de recensie (door Nicholas J. Saunders).


2006.02.01

* UPDATE WEBSITE EN NIEUWE RUBRIEK!

Het heeft een tijdje geduurd, maar de website werd opnieuw aangepast: hieronder kunt u de laatste nieuwtjes nalezen. Er is ook een nieuwe rubriek: "WO1 artefacten". Janiek De Gryse en Pedro Pype bespreken hierin op regelmatige tijdstippen een voorwerp die opgegraven werd op één van de sites. Ook de doelstellingen van de A.W.A. werden wat aangepast. Je vindt de nieuwe tekst in het luikje "Wat is A.W.A.?".


* DE EERSTE NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN KOMT ERAAN!

Binnenkort krijgen de leden van de AWA hun eerste nieuwsbrief in de bus. Hierin zullen bijdragen te vinden zijn over het onderzoek dat uitgevoerd werd op de archeologische sites van Boezinge en Mesen (Duitse linies). Verder ook artikels over het onderzoek van enkele bedreigde bunkers (Roeselare, Westende, Oostduinkerke, Oostvleteren), de nieuwe doelstellingen van de AWA, enz. Wie in 2006 nog beslist om lid te worden blijft lid tot eind 2007 en ontvangt dus 4 nieuwsbrieven i.p.v. 2!


* 'ACTIEGROEP' AWA?

De voorbije maanden was er her en der wat verwarring over onze (Nederlandstalige) naam 'Actiegroep voor Wereldoorlogarcheologie'. Sommigen zagen in ons een actiegroep tegen bijvoorbeeld de A19. Dit is echter niet de bedoeling van deze vereniging. Met 'Actiegroep voor...' willen we in de eerste plaats er voor zorgen dat alle Wereldoorlogsites volgens wetenschappelijk verantwoorde standaarden onderzocht worden. In die zin zullen we wel wat 'actie' trachten te ondernemen.


* STAND VAN ZAKEN A19-PROJECT


Het geplande gewestplantracé van de A19 (groen) en drie alternatieven geprojecteerd op Duitse loopgravenkaart van juli 1917. De rode lijnen stellen de geallieerde stellingen voor, de blauwe de Duitse. Met witte stippellijnen zijn de frontlijnen van de eerste drie slagen om Ieper aangegeven.

Het rapport dat het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed moest maken over het A19-project werd eind 2004 ingediend bij Minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Monumentenzorg en archeologie. Een officiële reactie kwam er nog niet. In de pers verschenen enkele artikels over het rapport die niet betrouwbaar waren. De pers heeft het rapport immers nog niet kunnen inkijken. De juiste inhoud van het rapport wordt nog niet openbaar gemaakt. Ondertussen werden er in januari 2005 nog enkele opgravingen verricht op de sites 'Forward Cottage' en 'Battle of Bixschote'. De opgravingen werden gefilmd in het kader van een documentaire reeks die later dit jaar op Discovery Channel (en waarschijnlijk nog enkele andere zenders) te zien zal zijn.

Op maandag 20 juni stelde de mobiliteitscel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,Departement Leefmilieu en Infrastructuur) haar eindrapport voor over de verbinding Ieper-Veurne, de studieopdracht waarbij ook de eventuele doortrekking van de A19 aan bod komt.

De voorstelling ging door in het Esenkasteel (Diksmuide) en was meteen ook de laatste vergadering van de Klankbordgroep, die in het kader van deze studieopdracht was opgericht en bestond uit vertegenwoordigers van betrokken gemeentes, het streekplatform, de GOM en Britse oorlogsdeskundigen. Er werden vier modellen gepresenteerd, waarbij model 3 als beste oplossing en model 4 als second best worden vooruit geschoven.

Bij model 3 wil men de aansluiting van de A19 op de N38 (Noorderring) optimaliseren, net als die tussen de N38 en de N369 (Diksmuideweg). Voorbij Boezinge zou een doorsteek gemaakt worden naar de N8 (Ieper-Veurne), even voorbij Woesten. De lengte van deze nieuwe weg bedraagt 5,5km. Modernisering van de N8 en een ringweg rond Hoogstade vormen de afsluiting.

Bij model 4 wordt de N8 over de volledige lengte aangepakt en worden Brielen en Hoogstade door de aanleg van ringwegen buiten schot gehouden.

Dit voorstel moet nu door de politici geëvalueerd worden. Of kiezen ze voor de second best?

Net voor het politiek reces is er door de partijen van de Vlaamse meerderheid en de betrokken ministers een akkoord bereikt omtrent de doortrekking. Het akkoord volgt de aanbeveling van de studie om te kiezen voor een verbinding op maat voor de regio en om de geplande doortrekking te schrappen .Verrassend kozen ze vervolgens niet voor één van de voorgestelde modellen, maar toverden een ander wit konijn uit de hoed.

De Reningestraat, een landbouwweg, gelegen parallel met en tussen de banen Ieper-Veurne en Ieper-Diksmuide wordt uitgebouwd tot een drievaksbaan, voorzien van ventwegen. Ter hoogte van Woesten wordt een nieuwe weg aangelegd, die afbuigt naar de baan Veurne-Ieper. Uiteraard krijgt die dan ook hetzelfde profiel. Het huidige eindpunt van de A19 zal aangepast worden in functie van een vlotte, ononderbroken doorstroming van het verkeer richting Veurne.

Duidelijk wordt dat het slagveld en de opeenvolgende linies hierbij grotendeels onaangeroerd blijven. Enkel de aanpassing van het huidige eindpunt van de A19 zal WO I-erfgoed verstoren. De oppervlakte is evenwel beheersbaar en kan mits een grootschalige opgraving afdoende archeologisch onderzocht worden.

* ZELDZAME BUNKER IN OOSTDUINKERKE AFGEBROKEN

Onlangs werd in Oostduinkerke een bunker uit de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Het betrof het laatste exemplaar van het zeldzame type R608, en maakte deel uit van de beroemde Atlantikwall. Het was nog in vrij goede staat, met o.a. beschilderingen. De AWA betreurt dat de bunker werd afgebroken, en dit zonder dat er vooraf een uitgebreid onderzoek kon plaatsvinden. In de nieuwsbrief voor leden kunt u hierover binnenkort meer informatie terugvinden, alsook in het rubriekje 'andere projecten' (> 'Bedreigde bunkers'). Op deze website (http://keyhole.freeprohost.com/atlant/oostduinkerkewnmarder/wnmar deroostduinkerke.htm) kun je ook wat extra informatie over de bunker terugvinden.